بازداشت بقایی


اسفندیار مشایی یکی از دو یار دیرین رئیس جمهور سابق کشورمان در اعتراض به بازداشت بقایی، حم بقایی را در مقابل سفارت انگلستان به آتش کشید به آتش کشیدن حکم بقایی آن هم در مقابل سفارت انگلستان از سوی مشایی مشخص نیست که به چه معنا بوده است طی اخبار واصله اسفندیار رحیم مشایی در اقدامی عجیب با حضور در مقابل  سفارت انگلیس و با  ادعای اعتراض به بازداشت حمید بقایی اقدام به آتش زدن حکم وی کرد.

اعتراض عجیب و غریب اسفندیار مشایی به حکم بازداشت بقایی


یار دیرین محمود احمدی نژاد و دوست صمیمی بقایی،اسفندیار رحیم مشایی در اقدامی عجیب با حضور در مقابل  سفارت انگلیس و با  ادعای اعتراض به بازداشت حمید بقایی اقدام به آتش زدن حکم وی کرد او این اقدام خود را اعتراض به بازداشت بقایی عنوان کرده است.

گفتنی است طبق اعلان دادسرای تهران پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه (۲۲/۱۲/۱۳۹۶) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و وی به زندان معرفی شد اسفندیار رحیم مشایی گفته است که به این حکم اعتراض دارد و به آتش کشیدن حکم بازداشت بقایی در مقابل سفارت انگلستان نیز در همین رابطه بوده است اما بازداشت بقایی چه ارتباطی به سفارت انگلستان دارد کسی نمی داند.