بازداشت بقایی


اسفندیار مشایی یکی از دو یار دیرین رئیس جمهور سابق کشورمان در اعتراض به بازداشت بقایی، حم بقایی را در مقابل سفارت انگلستان به آتش کشید به آتش کشیدن حکم بقایی آن هم در مقابل سفارت انگلستان از سوی مشایی مشخص نیست که به چه معنا بوده است طی اخبار واصله اسفندیار رحیم مشایی در اقدامی عجیب با حضور در مقابل  سفارت انگلیس و با  ادعای اعتراض به بازداشت حمید بقایی اقدام به آتش زدن حکم وی کرد.