علائم ساده سکته مغزی

ساده ترین علائم سکته مغزی را بشناسید و جدی بگیرید

همه ما تصور می کنیم که سکته ها متعلق به دیگران هستند و سراغ ما نخواهند امد اما سکته های مغزی علائمی بسیار ساده و ابتدایی دارند که با شناساءی انها اطمینان پیدا می کنیم که هرگز سمت ما نخواهد آمد اگر نشانه های زیر را در خود و نزدیکان تان دیدید، احتمال سکته مغزی در شما وجود دارد و چهار ساعت طلایی را از دست ندهید.